Công ty Bao Bì Giấy HD Paper Packaging

Hệ Thống Chất Lượng

Các hệ thống quản lý chất lượng:

1. FSSC22000
2. ISO9001-2015
3.GMP-TCVN5603
4. Facility food saftety-Local