Giấy gói bánh hay giấy lót có 2 loại giấy khác nhau và có ứng dụng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. -- giải pháp in là Flexo với màu sắc in là đơn sắc hay in 4 màu chồng CMYK. --màu giấy nhà sản xuất cung cấp 2 loại màu nâu và màu trắng. 1. Giấy chống thấm dầu : với định lượng mỏng từ 23 gsm-50 gsm. Thông số kỹ thuật với các loại giấy này nhà sản xuất giấy có các thông tin về độ chống thấm từ KIT 0 đến KIT 9 Sản phẩm này dung để lót bánh hay gói bánh khô 2. giấy có tráng PE hay tráng phủ sáp ( nến) Loại sản phẩm này chống thấm cao và có độ dai nhất định. Thường sử dụng loại giấy từ 23 gsm đến 50 gsm . nếu tráng PE độ dày của PE từ 6Mc đến 12 Mc và với tráng sáp thì định lượng sáp phủ lên bề mặt khoảng 4 -5 gsm

Giấy  gói bánh hay giấy lót có 2 loại giấy khác nhau và có ứng dụng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng.


-- giải pháp in là Flexo với màu sắc in là đơn sắc hay in 4 màu chồng CMYK.

--màu giấy nhà sản xuất cung cấp 2 loại màu nâu và màu trắng.

  1. Giấy chống thấm dầu : với định lượng mỏng từ 23 gsm-50 gsm. Thông số kỹ thuật với các loại giấy này nhà sản xuất giấy có các thông tin về độ chống thấm từ KIT 0 đến KIT 9

Sản phẩm này dung để lót bánh hay gói bánh khô

  1. giấy có tráng PE hay tráng phủ sáp ( nến)

Loại sản phẩm này chống thấm cao và có độ dai nhất định.

Thường sử dụng loại giấy từ 23 gsm đến 50 gsm . nếu tráng PE độ dày của PE từ 6Mc đến 12 Mc và với tráng sáp thì định lượng sáp phủ lên bề mặt khoảng 4 -5 gsm

Sản phẩm liên quan