Ly giấy nước nóng

Ly giấy 2 lớp giấy - ly giấy chống nóng

Dòng sản phẩm thay thế cho bộ ly giấy đựng nước nóng bao gồm ly và lớp giấy sóng E chống nóng. vì sản phẩm này có lớp giấy thứ 2 được bao bọc xung quanh sản phẩm và có chức năng tương tự. 

nhưng giá thành của ly giấy 2 lớp giấy này rẻ hơn so với bộ sản phẩm ly giấy và miếng giấy chống nóng

22_112Dùng ly giấy để đựng cà phê nóng có tác dụng gì

Sản phẩm liên quan