Ly giấy thường và lạnh

Dòng ly sử dụng cho thức uống lạnh và thường

các định lượng giấy thông thường sử dụng : 200 gsm, 250 gsm, 300 gsm

nếu sử dụng nước thường chỉ cần một lớp chống thấm tráng phủ.

nếu sử dụng nước lạnh thì sử dụng 2 lớp chống thấm bên trong và bên ngoài.

290__2_lop410_M85_2_lop

Sản phẩm liên quan