Pizza Box

Với thiết kế bằng carton sóng E cứng cáp, kỹ thuật in Flexo để đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, hay phương pháp in offset cho các khách hàng đòi hỏi chất lượng in cao.

 

Sản phẩm liên quan